ba_l_k_yaz_s_.derg_.5.jpg

BAŞLANGIÇ
Niçin "X-BİLİNMEYEN?"
TAŞ (öykü)
BİLİMKURGU'ya DOĞRU
İNFAZ (öykü)
BİLİMKURGU ve ÖTESİ
BK ve TÜRK SİNEMASI
İNTİKAM FİLOSU (öykü)
UZAYDAN GELEN SİNYALLER
BK NEDİR NE DEĞİLDİR
AY'da TÜRK ADLARI
BİLİMKURGUCU OLMAK veya OLMAMAK
DÖNÜŞ (öykü)
BK Romanlarında HIZ SORUNU

BİLİMKURGU'ya DOĞRU


bkya_do_ru.ba_l_k.jpg

1976, Sayı:3, Sayfa:18

Serüven, macera, gençlik, hatta çocuk romanı gibi yanlış adlarla ülkemizde tanıtılan "Science-fiction" yayınları, başlangıçta Türk Dili dergisinde Orhan Duru'nun hazırladığı "özel bölüm"le adlanmıştır. İlgili çevrelerde benimsenen Bilim-Kurgu sözcüğünden önce; "düşünümsel-yapıt", "düşsel-bilim", "bilimsel-imge", "hayal-bilim" gibi sözcükler önerilmekte, zaman zaman da kullanılmaktaydı. Şimdilerde önerilen "yarınsama" sözcüğünün söyleyiş kolaylığına karşın, bilim-kurgunun yeğlenip yeğlenmeyeceğini de zaman gösterecektir. Bu konuda yayınlanan "Antares"in başlık altı da "bilim-kurgu"dur.

Birden bire su yüzüne çıkan, konuşulup tartışılan Bilimkurgu'ya olan ilgi nedendir; ya da hangi nedenler bilimkurgudan söz ettirmişlerdir. İşin toplumsal yanı bir yana, asıl neden: Bilinıkurgu ile ilişkisi olmayan "Tanrıların Arabaları" adlı fantastik gerçekçi bir kitabın okur kitlesi üzerinde yaptığı geniş etkiden öte bir şey değildir. Oysa bilimkurgusal yayınlar başlangıçta da belirttiğim gibi ülkemizde oldukça eskidir. Çağlayan Yayınları'nın "Yeni Dünyalarda" dizisinden önce başka yayınevlerince H.G.Wells'in "Dr.Moreau1nun Adası"; (yazarını anımsayamadığım) "Yüz sene uyuyan adam", 1945 yıllarında yayınlanmıştır. Buna herkesçe bilinen "Jules Verne" dizisini de ekleyebiliriz.

ni_in.k.jpg

bkya_do_ru.k.jpg

Bilimkurgu'ya olan ilginin bir nedeni de TV ile gelen "Uzay Yolu", "Uzay-1999" adlı dizilerdir. "Tatlı-Sert" adlı polisiye dizide bile ara sıra bilim kurgusal yapımlara rastlamaktayız.

Teknoloji ile birlikte yeni konularla, yeni sorunlarla kendini yenileyen daha çekici olan bilim kurgu için 1975-76 yılları umutlu bir yıl oldu. Gecikerek çıksa da "Antares" adlı bilimkurgu dergisinin yanında, "Milliyet Sanat" ve "Adam" dergileri de özel sayı çıkardılar. Bilimkurgu'nun yeni yeni tanınması, tartışılması, üstelik çevirideki çokluğa göre telif kitapların bir-ikiyi aşamaması, birçok sorunları da birlikte getirmektedir,

a) Yaygın bir dağıtım olanağı bulunan, düzenli bir derginin yokluğu,
b) Beğenisi, albenisi olan bilimkurgu okurunun oluşturulmamış olması,
c) Hâlâ bir serüven yapıtı gözü ile bakışımızın bir sonucu, başka ülkelerde yayınlanan yetkin örneklerin dilimize kazandırılmamış bulunması,
d) Bazı yayınevlerince sürdürülen dizilerde, kitaplarda çevirenin önemsenmemesi, es geçilmesi,
e) Terimler açıklığa kavuşmadığından, gerçekte bilimkurgu ile ilgisi olmayan fantastik gerçekçi yayınlarla birlikte büyü, ruh çağırma, astroloji gibi bilim dışı yayınlarla okurun istismar edilmemesi,

Bilimkurgu dünyasındaki bu sorunlar ve eksikler ancak, bilim kurgusal şiir, öykü, roman, çizgi-roman, karikatür, gibi yerli sanatçıların ürünleri; yabancı yayınlardan yapılacak çeviriler, bilimkurgu filmleri, yapıtları, sorunları tartışmaları ile iç içe olan geniş okur kitlesine seslenebilen düzenli bir bilim kurgu dergisi ile giderilebilir. Güç ama yürekli bir girişim... İnsanlıktan yana bir bilim, mutlu bir gelecek umuduyla.


bilimkurgu@x-bilinmeyen.com