ba_l_k_yaz_s_.derg_.5.jpg

1977, SAYI:11
BK'sal KARGAŞALIK
SONSUZDA BİR NOKTA
BİYONİK İNSANLAR GERÇEK Mİ? - 2
ÖLÜM IŞINLARI - 1
KOMUTAN KOENIG KONUŞUYOR:
BK'nun TARİHÇESİ-2
KUTSAL KİTAPLARDAN ÇAĞIMIZA UÇANDAİRELER-2
TV-RADYO-SİNEMA
EVREN BİR ŞAKA MI?-7
BİZE GELEN DERGİLER

1977, SAYI:11


bk_yaz-tut.ba_l_k.jpg

Dünyada yayınlanan binlerce bilimkurgu romanına karşın, tümüyle düş gücüne dayanan BK, bir-iki girişim dışında, ülkemizde yapıt verilmeyen bir sanat türüdür. Ana ilkeye bağlı kalmak koşuluyla, konuların alabildiğine sınırsız olduğu BK, yazarlarımız için değişik, yazınımız için de yeni bir alandır. Ülkemiz yazarlarından bu tür ürünler isterken, bu yazılarda göze çarpan bir başka eksiklikten, anlatım ve sanatsal kaygıdan uzaklaşmamalarını da içtenlikle dilerim.

Bilimkurgu'nun ana ilkesinin geleceğe yönelik olması düşünülürse, günümüz insanının değil, bilimin ve teknolojinin getirdiği yeniliklerin, buluşların insanlar üzerindeki etkilerini, dünya dışı yaratıkların yaşam biçimlerini, ekonomik ve toplumsal yönlerini işleyen romanlar da bu konuya girer. Ama düşlenen yönetim biçimleri ütopyadır, BK değil.

i_robot_as__mov.jpg

İnsanların geleceği konusunda BK yazarları iyi ya da kötümser bir tavır takınırlar. Yazarın eldeki teknik olanakları insanların yararına veya zararına yorması; atomun insanlıktan yana veya karşısında düşünülmesi önemlidir, bence. İyimser yazarları benimsesek de: kötümser yazarlar, tehlikeler karşısında gerekli önlemlerin alınması yönünde birer uyarıcıdırlar.

Burada her iki dalda örnek sunmak istiyorum: Aldous HUXLEY'in "The Brave New World" (Cesur Yeni Dünya) romanı ilginç bir kötümserlik örneğidir.

1977 Yılı 11.sayısında ilginç yazılar ve öyküler bulacaksınız.

ufolar_ger_ek_mi.1.jpg

Bunlardan biri de Afif YESARİ'nin kaleminden "UÇAN DAİRELER GERÇEK Mİ?"

DERGİ

*******************************************
Tohumlama yoluyla üretilen İnsanlar iyi bir yönetim için şartlandırılarak, kast sistemine uygun bir toplum yaratılmıştır. En aşağılık işlerde çalışanlara bile yaptıkları işlerden dolayı övünç ve mutluluk aşılanması, yönetimin başarısı gibi gösterilmektedir, çünkü amaç üretim olduğundan, insanların sanattan, inançtan yoksun bırakılmaları, her şeyden çok insanın, küçümsenmesi açısından hoş bir görünüm değildir.

Öte yandan Isaac ASIMOV "I, Robot" (Ben,Robot) adlı romanında, üç maddelik robotlar yasası ışığında, basit bir robottan, pozitronik beyni olan bir robota kadar, tüm gelişimleri insanlığın yararına sunarak güzel bir iyimserlik örneği vermektedir. Abartma görülse de, gerçekte bilimden beklenen, insanlığın mutluluğundan yana olması, insanlığın hizmetinde olması değil midir?


bilimkurgu@x-bilinmeyen.com